Skip to menu

TFGC 주일예배
2019.10.06 성경의 파워 (딤후 3:14-17), mp3
Attach

Drag and drop your files here, or Click attach files button.

Maximum File Size : 0MB (Allowed extentsions : *.*)

0 file(s) attached ( / )

List of Articles
No. Subject Author Date
204 2019 2019.10.13 감사할 수 없을 때 드리는 감사(합3:17-19) TFGC Oct 14, 2019
» 2019 2019.10.06 성경의 파워 (딤후 3:14-17) TFGC Oct 06, 2019
202 2019 2019.09.29 곡식과 가라지 (마13:24-30) TFGC Sep 29, 2019
201 2019 2019.09.22 기도를 회복하라 (눅 22:39-46) - 호성기 목사 TFGC Sep 23, 2019
200 2019 2019.09.15 착한 일을 하시는 하나님 (빌 1:3-6) TFGC Sep 16, 2019
199 2019 2019.09.08 믿음의 가정이 당하는 이슈 - Inter-generational Service TFGC Sep 08, 2019
198 2019 2019.09.01 은혜를 기억하라 (신 15:15, 16:12) TFGC Sep 01, 2019
197 2019 2019.08.25 부흥의 알고리즘 (합 3:1-2) TFGC Aug 26, 2019
196 2019 2019.08.18 모든 문제는 예배로 해결됩니다. (대하 7:12-14) TFGC Aug 18, 2019
195 2019 2019.08.11 긍휼을 베풀라 (마 9:9-13) TFGC Aug 11, 2019
194 2019 2019.08.04 섬기는 권세자(막 10:42-45) TFGC Aug 04, 2019
193 2019 2019.07.28 하나님을 기대하라 (엡 3:20-21) TFGC Jul 28, 2019
192 2019 2019.07.21 사랑이 뭐길래(고전 13:13) TFGC Jul 21, 2019
191 2019 2019.07.07 세상의 영을 쫓아내라(고전2:11-12) TFGC Jul 07, 2019
190 2019 2019.06.23 무리인가 제자인가? (눅 14:25-33) TFGC Jun 23, 2019
189 2019 2019.06.16 존경받는 아버지 (엡 5:33-6:3) TFGC Jun 17, 2019
188 2019 2019.06.09 성령충만을 받으라 (롬 8:12-14) TFGC Jun 09, 2019
187 2019 2019.05.26 부르짖어 기도하라 (렘 33:1-3) TFGC May 26, 2019
186 2019 2019.05.19 하나님 제대로 알기 (마 7:7-11) TFGC May 19, 2019
185 2019 어버이날 연합얘베 Mother's Day Joint Service - 이광훈목사/통역 주권태목사 TFGC May 12, 2019
Up