Skip to menu

TFGC 주일예배

Attach

Drag and drop your files here, or Click attach files button.

Maximum File Size : 0MB (Allowed extentsions : *.*)

0 file(s) attached ( / )

List of Articles
No. Subject Author Date
211 2019 2019.12.08 신인이신 예수 그리스도(요 1:1-5, 12-14) TFGC Dec 09, 2019
» 2019 2019.12.01 쉬지말고 전도하라(행5:42) TFGC Dec 01, 2019
209 2019 2019. 11.24 하루에 한 시간이상 기도하라(눅 11:1-4) TFGC Nov 24, 2019
208 2019 2019.11.17 선교의 열매(살전2:1-8) TFGC Nov 18, 2019
207 2019 2019.11.03 예수 이름의 능력(빌2:6-11) TFGC Nov 04, 2019
206 2019 2019.10.27 긍정의 신앙을 가져라 (시42:1-5) TFGC Oct 28, 2019
205 2019 2019.10.20 예수님과 함깨 하는 신앙(막 6:45-52) TFGC Oct 22, 2019
204 2019 2019.10.13 감사할 수 없을 때 드리는 감사(합3:17-19) TFGC Oct 14, 2019
203 2019 2019.10.06 성경의 파워 (딤후 3:14-17) TFGC Oct 06, 2019
202 2019 2019.09.29 곡식과 가라지 (마13:24-30) TFGC Sep 29, 2019
201 2019 2019.09.22 기도를 회복하라 (눅 22:39-46) - 호성기 목사 TFGC Sep 23, 2019
200 2019 2019.09.15 착한 일을 하시는 하나님 (빌 1:3-6) TFGC Sep 16, 2019
199 2019 2019.09.08 믿음의 가정이 당하는 이슈 - Inter-generational Service TFGC Sep 08, 2019
198 2019 2019.09.01 은혜를 기억하라 (신 15:15, 16:12) TFGC Sep 01, 2019
197 2019 2019.08.25 부흥의 알고리즘 (합 3:1-2) TFGC Aug 26, 2019
196 2019 2019.08.18 모든 문제는 예배로 해결됩니다. (대하 7:12-14) TFGC Aug 18, 2019
195 2019 2019.08.11 긍휼을 베풀라 (마 9:9-13) TFGC Aug 11, 2019
194 2019 2019.08.04 섬기는 권세자(막 10:42-45) TFGC Aug 04, 2019
193 2019 2019.07.28 하나님을 기대하라 (엡 3:20-21) TFGC Jul 28, 2019
192 2019 2019.07.21 사랑이 뭐길래(고전 13:13) TFGC Jul 21, 2019
Up